Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ "ΙΡΙΔΑ"                                   2/11/2016                                                                        


ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ¨΄ ΊΡΙΔΑ ¨  ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Πριγκηποννήσων 4, Νέα Ιωνία, 142 31
Τηλ: 210 2715660, 210 2715379, 210 2798380.
Φαξ: 210 2715855
 To Kέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας  «ΊΡΙΔΑ» Δήμου Νέας Ιωνίας, σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ , για τη νέα περίοδο προχωρά  στις καινούριες του  δράσεις,  σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον πενταετή του σχεδιασμό και κατόπιν των αιτημάτων που εκφράστηκαν.
Συγκεκριμένα, ξεκινούν δυο ομάδες γονέων τρίμηνης διάρκειας σε 10 εβδομαδιαίες συναντήσεις. Οι ομάδες, μια πρωινή και μια απογευματινή, με τίτλο «Επικοινωνία στην Οικογένεια» στοχεύουν να παρέχουν ενημέρωση και στήριξη στους γονείς για θέματα όπως, όρια και κανόνες, τεχνικές βελτίωσης της επικοινωνίας, έκφραση συναισθημάτων.
Επίσης, ξεκινά ο τρίτος κύκλος συναντήσεων της ομάδας εφήβων που στόχο έχει την προσωπική ανάπτυξη των παιδιών και την ενίσχυση των ψυχοκοινωνικών τους δεξιοτήτων. Από το νέο έτος 2017, θα υπάρξει η δυνατότητα νέων συμμετοχών στη συγκεκριμένη ομάδα. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καλέσουν για πληροφορίες στα τηλέφωνα του Κέντρου Πρόληψης.
Σε σταθερή συνεργασία με τα τμήματα Αγωγής Υγείας Π.Ε. και Δ.Ε. Β Αθήνας, το Κέντρο Πρόληψης, συνεχίζει τις παρεμβάσεις του εντός του σχολικού πλαισίου στους μαθητές. Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθεί πρόγραμμα παρέμβασης στην Ε’ Δημοτικού με τίτλο « Εκφραζόμαστε.. Δημιουργούμε.. Μέσα από Σκέψεις και Συναισθήματα». Σε επίπεδο δευτεροβάθμιας, θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα συναντήσεων στην Α’ Γυμνασίου με τίτλο «Εφηβεία- Εξαρτήσεις- Ο Ρόλος των Φίλων».
 Για τους εκπαιδευτικούς Α’ και Β΄ Βαθμίδας, πάντα σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα Αγωγής Υγείας, σχεδιάζονται σεμιναριακές εκπαιδεύσεις σε εγκεκριμένα υλικά πρόληψης που μπορούν να εφαρμόστουν  στην τάξη με ανάλογες εποπτικές συναντήσεις.
Τέλος το Κέντρο Πρόληψης, παραμένει ανοιχτό σε έκφραση αιτημάτων για δράσεις στην Κοινότητα, όπως ομιλίες για ψυχοκοινωνικά θέματα καθώς και στη συμβουλευτική-στήριξη ατόμων και οικογενειών για δυσκολίες που τυχόν αντιμετωπίζουν.
Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα  2102715660 και 2102715379, καθημερινά. Οι υπηρεσίες του Κέντρου προσφέρονται δωρεάν.

                                           Πρόεδρος Δ.Σ. ¨ Ίριδα¨

Κολμανιώτης Ιωάννης,
Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Ιωνίας12/10/2016ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΙΡΙΔΑ»
Πριγκιποννήσων 4, Νέα Ιωνία Τ.Κ 142 31
Τηλ.: 210 - 2715660
210-2715379
21 0- 2798380
Fax: 210 - 2715855

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
του Δήµου Νέας Ιωνίας «Ιριδα
», προχωρά στη δηµιουργία µίας πρωινής και µίας
απογευµατινής Οµάδας Γονέων µε τίτλο «Επικοινωνία στην Οικογένεια»
.
Στόχος  των Οµάδων είναι να παρέχουν ενηµέρωση και υποστήριξη γύρω από τον ρόλο του γονέα, µέσα από την καλύτερη κατανόηση των σχέσεων και τη βελτίωση της
επικοινωνίας στην οικογένεια.
Μερικά από τα θέµατα που θα συζητηθούν είναι:

·         Τεχνικές για την βελτίωση της επικοινωνίας µε τα παιδιά
·         Συµπεριφορές και τρόποι που ενισχύουν την αυτοεκτίµηση των παιδιών
·         Αναγνώριση και έκφραση συναισθηµάτων
·         Κανόνες και Όρια
·         Συµπεριφορές Εξάρτησης
Οι Οµάδες θα έχουν τρίµηνη διάρκεια Νοέµβριος 2016 - Ιανουάριος 2017 Δέκα
δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις) και θα γίνονται µε βιωµατικό τρόπο δηλαδή µε
ενεργή συµµετοχή των παρευρισκοµένων
.
Οι Οµάδες θα πραγµατοποιούνται κάθε Δευτέρα 5:30 - 7:30 και Τρίτη 10:00-12:00
στο χώρο του Κέντρου.
Υπεύθυνοι για τον συντονισµό των Οµάδων θα είναι ο Ιωάννης Κοµνηνόγλου
Ψυχολόγος και η Πλεξίδα Ελένη Ψυχολόγος, Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Κ.Π
Ίριδα
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή για την πρωινή ή την
απογευµατινή οµάδα στα τηλέφωνα του Κέντρου 2102715660
, 2102715379,
2102798380, µέχρι τις 17/10/2016. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται δωρεάν.
Πρόεδρος του Δ/Σ του κ.π Ίριδα
Ιωάννη
ς Κολµανιώτητ;
Δηµοτικ
ός  Σύµβουλο
ς


22/6/2016
                                                                                                  
σε συνεργασία με τον
 Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών «ΟΚΑΝΑ»

Δελτίο Τύπου

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΙΡΙΔΑ».

Πριγκηποννήσων 4, Νέα Ιωνία, 142 31
Τηλ: 210 2715660, 210 2715379, 210 2798380.
Φαξ: 210 2715855


Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Νέας Ιωνίας « ΊΡΙΔΑ», σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά Των Ναρκωτικών θα βρίσκεται στην πλατεία Σημηριώτη. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 23 Ιουνίου και Παρασκευή στις 24 Ιουνίου και ώρα 6 το απόγευμα, θα βρισκόμαστε στην πλατεία Σημηριώτη  με περίπτερο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών γύρω από θέματα πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας. Θα γίνει διανομή έντυπου υλικού, σύντομου ερωτηματολογίου διερεύνησης αναγκών των πολιτών και παρουσίαση δρώμενων από την ομάδα Helix Road Theatre.
Σας περιμένουμε όλους για μια στάση στο περίπτερο μας να γιορτάσουμε την Πρόληψη ενάντια στις όποιες εξαρτήσεις , να ανταλλάξουμε ιδέες συμπόρευσης ,να μοιραστούμε σκέψεις και προσδοκίες, δίνοντας νόημα στην ουσία της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά των Ναρκωτικών.Το Διοικητικό Συμβούλιο
Και
Η Επιστημονική Ομάδα
Κ.Π. « ΊΡΙΔΑ»15/6/2015

Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών
                    26 Ιουνίου 2015

Ομιλία με θέμα:
     «Η Πρόληψη στην Οικογένεια:   
    Ενισχύοντας  το Ρόλο του Γονιού»

Ομιλητής: κος Νίκος Μαρκάκης, Εκπαιδευτικός Α΄βαθμίδας - Ψυχολόγος

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015,
ώρα 19:00
Πνευματικό Κέντρο Ενώσεως Σπάρτης Μ.Ασίας, Αλατσάτων27, Ν. Ιωνία


8/4/2015

Απολογισμός Α'  τριμήνου 2015
 To Kέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας  «ΊΡΙΔΑ», σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ , για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015, πραγματοποίησε τις ακόλουθες δράσεις :
Ομάδες γονέων με θέμα επικοινωνία στην οικογένεια. Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε ο πρώτος κύκλος(10 συναντήσεων) της πρωινής ομάδας η οποία συνεχίζει σε ένα δεύτερο κύκλο συναντήσεων και ξεκίνησε τη λειτουργία της η απογευματινή ομάδα
Ομάδα πρωτοβάθμιων εκπαιδευτικών. Η συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδεύεται στο υλικό πρόληψης- αγωγής υγείας : Ψυχική Υγεία-Διαπροσωπικές Σχέσεις προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να υλοποιήσουν το πρόγραμμα στην τάξη.
Η ομάδα εφήβων που ξεκίνησε τη λειτουργία της το καλοκαίρι του 2014 συνεχίζει σταθερά τον κύκλο των συναντήσεων της με στόχο την προσωπική ανάπτυξη των εφήβων και την ενίσχυση των ψυχοκοινωνικών τους δεξιοτήτων.
Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων  σε παιδιά δημοτικού, ολοκληρώθηκε η ομάδα παιδιών ΣΤ’ τάξης στο 11ο και 15ο Δημοτικό Νέας Ιωνίας  με τίτλο «Εκφραζόμαστε.. Δημιουργούμε.. μέσα από σκέψεις και συναισθήματα» και τα αποτυπώνουμε σε μια εφημερίδα. Στο τέλος της δράσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους γονείς και εκπαιδευτικούς του σχολείου όπου τα παιδιά παρουσίασαν τη δουλειά τους.
Η αντίστοιχη παρέμβαση ξεκίνησε να υλοποιείται στο 4ο Δημοτικό Νέας Ιωνίας.
Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων μας σε μαθητές Γυμνασίου πραγματοποιήθηκε βραχεία παρέμβαση στο 3ο, 5ο και 6ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου με θέμα : «Εξάρτηση. Ανθρώπινη ανάγκη ή Εγκλωβισμός »;
Επίσης , κατόπιν αιτήματος των σχολειών πραγματοποιήθηκαν ομιλίες- συζητήσεις με τους γονείς του 3ου Νηπιαγωγείου με θέμα «Όρια και Κανόνες στην Εκπαίδευση των Παιδιών», 9ου Δημοτικού με θέμα « Δημιουργώντας κλίμα συνεργασίας με τα παιδιά- Ο ρόλος του γονιού»  και 6ου Γυμνασίου με θέμα  «Η Οικογένεια στην Εφηβεία».
Aκόμη, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά) πραγματοποιήθηκε η συλλογή των στοιχείων για τις παρεμβάσεις του Κέντρου Πρόληψης τη χρονιά 2013-2014 , προκειμένου να συμπεριλάβει τα στοιχεία  στις Ετήσιες Εκθέσεις του.
Τέλος, πραγματοποιούνται σε σταθερή και αυξανόμενη βάση ραντεβού στήριξης , ατόμων και οικογενειών , με αιτήματα που αφορούν σε δυσκολίες σχέσεων, θέματα επικοινωνίας στην οικογένεια, δυσκολίες διαχείρισης προσωπικών θεμάτων.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα του κέντρου. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται δωρεάν.
Ευχόμαστε σε όλους Καλό Πάσχα !


Πρόεδρος Δ.Σ. ¨ Ίριδα¨

Κολμανιώτης Ιωάννης,
Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Ιωνίας

20/2/2015

ο Κέντρο Πρόληψης ΊΡΙΔΑ  παρουσιάζει το ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  της λειτουργίας του, τον ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ,τις  


 2014, το ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ για την νέα πενταετία, 


και τέλος την   Προϋπολογισμένη και υπογεγραμμένη Οικονομική Σύμβαση με τον ΟΚΑΝΑ από 
15/1/2015

                                                                                                                             Ν.Ιωνία,      

                                                                                                                             Αρ. Πρωτ:                                                                                                                                           
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ        ΚΑΙ                                                         ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ          ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                             
ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΙΡΙΔΑ»
Πριγκιποννήσων 4, Νέα Ιωνία  Τ.Κ 142 31                           
Τηλ.: 210 – 2715660                                                   
          210 – 2715379                                                                      
          210 – 2798380                                                         
Fax:  210 – 2715855                                                           
e-mailkpirida@yahoo.gr                                                    
             Σε συνεργασία με τον                                         
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
                                       ΟΚΑΝΑ

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Νέας Ιωνίας ‘ Ίριδα’, προχωρά στην δημιουργία Ομάδας Γονέων με τίτλο «Επικοινωνία στην Οικογένεια». Στόχος της Ομάδας είναι να παρέχει ενημέρωση και υποστήριξη γύρω από τον ρόλο του γονιού, μέσα από την καλύτερη κατανόηση των σχέσεων και τη βελτίωση της επικοινωνίας στην  οικογένεια.
Μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

·        Τεχνικές για την βελτίωση της επικοινωνίας με τα παιδιά
·        Συμπεριφορές και τρόποι που ενισχύουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών
·        Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων
·        Κανόνες και Όρια
·        Συμπεριφορές Εξάρτησης

Η Ομάδα θα έχει τρίμηνη διάρκεια Μάρτιος – Μάιος 2015 Δέκα δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις) και θα γίνονται με βιωματικό τρόπο δηλαδή με ενεργή συμμετοχή των παρευρισκομένων.
Η Ομάδα θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη 5:30 – 7:30 στο χώρο του Κέντρου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα του Κέντρου 2102715660, 2102715379, 2102798380. 
Υπεύθυνη συντονισμού Ομάδας  Πλεξίδα Ελένη Ψυχολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π Ίριδα     Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται δωρεάν.

Πρόεδρος του Δ/Σ του Κ.Π Ίριδα
Ιωάννης Κολμανιώτης
       Δημοτικός Σύμβουλος 

23/12/2014

 To Kέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας  «ΊΡΙΔΑ», σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ  για τη νέα περίοδο προγραμμάτισε και ξεκίνησε με επιτυχία μια σειρά από δράσεις του. Συγκεκριμένα, ξεκίνησαν  ομάδες γονέων, εφήβων και πρωτοβάθμιων εκπαιδευτικών καλύπτοντας έτσι τους κύριους πληθυσμούς-στόχους της πρόληψης. Οι ομάδες θα συνεχιστούν και τη νέα χρονιά.
 Επίσης, στο 11ο και 15ο Δημοτικό Νέας Ιωνίας , πραγματοποιείται ομάδα παιδιών ΣΤ’ τάξης με τίτλο «Εκφραζόμαστε.. Δημιουργούμε.. μέσα από σκέψεις και συναισθήματα» και τα αποτυπώνουμε σε μια εφημερίδα.
 Ακόμη, για τα παιδιά δημοτικού υλοποιήθηκε  ένα διήμερο εργαστήρι 4 ωρών με τίτλο  « Είμαι ένας… ανάμεσα σε άλλους » , Αυτοεκτίμηση, Ομοιότητες και Διαφορές.
Κατόπιν αιτήματος του 9ου Δημοτικού, έγινε ομιλία στους γονείς ,  με τίτλο « Επικοινωνία στην Οικογένεια : Δημιουργώντας κλίμα συνεργασίας με τα παιδιά ».
Tέλος, πραγματοποιούνται σε σταθερή και αυξανόμενη βάση ραντεβού στήριξης , ατόμων και οικογενειών , με αιτήματα που αφορούν σε δυσκολίες σχέσεων, θέματα επικοινωνίας στην οικογένεια και το παιδί, δυσκολίας διαχείρισης προσωπικών θεμάτων.
 Τα τηλέφωνα του Κέντρου Πρόληψης παραμένουν στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις καθώς από την νέα χρονιά θα υπάρξει η συνέχεια των δράσεων. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται δωρεάν.
Ευχόμαστε σε όλους καλές γιορτές, υγεία, χαρά και δημιουργία για το νέο έτος.


                                                                                                         Πρόεδρος Δ.Σ. ¨ Ίριδα¨

                                                                                                      Κολμανιώτης Ιωάννης,


                                                                                                    Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Ιωνίας6/10/2014

                                         ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ                                              
                              ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                             
ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΙΡΙΔΑ»

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Νέας Ιωνίας ‘ Ίριδα’, προχωρά στην δημιουργία Ομάδας Γονέων με τίτλο «Επικοινωνία στην Οικογένεια». Στόχος της Ομάδας είναι να παρέχει ενημέρωση και υποστήριξη γύρω από τον ρόλο του γονιού, μέσα από την καλύτερη κατανόηση των σχέσεων και τη βελτίωση της επικοινωνίας στην  οικογένεια.
Μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

·        Τεχνικές για την βελτίωση της επικοινωνίας με τα παιδιά
·        Συμπεριφορές και τρόποι που ενισχύουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών
·        Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων
·        Κανόνες και Όρια
·        Συμπεριφορές Εξάρτησης

Η Ομάδα θα έχει τρίμηνη διάρκεια (Νοέμβριος – Ιανουάριος 2014 Δέκα δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις) και θα γίνονται με βιωματικό τρόπο δηλαδή με ενεργή συμμετοχή των παρευρισκομένων.
Η Ομάδα θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη 10- 12 πμ στο χώρο του Κέντρου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα του Κέντρου 2102715660, 2102715379, 2102798380. 
Υπεύθυνη συντονισμού Ομάδας  Πλεξίδα Ελένη Ψυχολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π Ίριδα     Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται δωρεάν.

Πρόεδρος του Δ/Σ του Κ.Π Ίριδα
Ιωάννης Κολμανιώτης


       Δημοτικός Σύμβουλος 19/12/2013

Ανακοίνωση για δράσεις του Κέντρου Πρόληψης ων Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας  «ΊΡΙΔΑ» To Kέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας  «ΊΡΙΔΑ», σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ  για τη νέα περίοδο προγραμμάτισε και ξεκίνησε με επιτυχία μια σειρά από δράσεις του που αφορούν στην εξυπηρέτηση πληθυσμών γονέων, εκπαιδευτικών και παιδιών.                       Περισσότερα μπορείτε να δείτε ΕΔΩ


19/12/2013

                                                                         
σε συνεργασία με τον
 Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών «ΟΚΑΝΑ»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ¨΄ ΊΡΙΔΑ ¨  ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Πριγκηποννήσων 4, Νέα Ιωνία, 142 31
Τηλ: 210 2715660, 210 2715379, 210 2798380.
Φαξ: 210 2715855 To Kέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας  «ΊΡΙΔΑ», σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ  για τη νέα περίοδο προγραμμάτισε και ξεκίνησε με επιτυχία μια σειρά από δράσεις του που αφορούν στην εξυπηρέτηση πληθυσμών γονέων, εκπαιδευτικών και παιδιών.
 Συγκεκριμένα, στο 1ο  Δημοτικό Νέας Ιωνίας και πιο συγκεκριμένα στους μαθητές της Στ’ τάξης, ξεκίνησε πρόγραμμα 10 εβδομαδιαίων συναντήσεων με τίτλο «Εκφραζόμαστε.. Δημιουργούμε.. μέσα από σκέψεις και συναισθήματα» και τα αποτυπώνουμε σε μια εφημερίδα.
Αντίστοιχο πρόγραμμα 5 εβδομαδιαίων συναντήσεων υλοποιείται και στο 15ο Δημοτικό Νέας Ιωνίας, κατόπιν σχετικών αιτημάτων των σχολείων
 Στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων του 8ου Δημοτικού και 6ου Λυκείου, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες για το σχολικό εκφοβισμό και για τα θέματα χρήσης ουσιών στην εφηβεία, αντίστοιχα.
Επιπρόσθετα στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, διδασκόντων του Διαπολιτισμικού Σχολείου Νέας Ιωνίας, πραγματοποιήθηκε παρέμβαση  ενημερωτικού χαρακτήρα για την πρόληψη και τις υπηρεσίες του Κέντρου.
 Στο πλαίσιο συνεργασίας μας με το Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Δ.Ε. Β’ Αθήνας, πραγματοποιήθηκε διήμερο σεμινάριο που αφορούσε σε όλους τους εκπαιδευτικούς της Νέας Ιωνίας με τίτλο: “Εφηβεία και Ουσίες – Παράγοντες Κινδύνου/ Προστασίας” .
Στο χώρο του Κέντρου σε συνέχεια της προηγούμενης χρονιάς, τρέχουν δυο βιωματικές ομάδες γονέων εβδομαδιαίων συναντήσεων, ιδιαίτερα μεγάλης συμμετοχής, με στόχο την Επικοινωνία στην Οικογένεια.

Tέλος, πραγματοποιούνται σε σταθερή και αυξανόμενη βάση ραντεβού στήριξης , ατόμων και οικογενειών , με αιτήματα που αφορούν σε δυσκολίες σχέσεων, θέματα επικοινωνίας στην οικογένεια και το παιδί, δυσκολίας διαχείρισης προσωπικών θεμάτων.
 Τα τηλέφωνα του Κέντρου Πρόληψης παραμένουν στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις καθώς από την νέα χρονιά θα υπάρξει η συνέχεια των δράσεων.
Καλές γιορτές σε όλους !

Κ.Π. « ΊΡΙΔΑ »
                                                                            15/6/2012                      
σε συνεργασία με τον
 Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών «ΟΚΑΝΑ»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ¨ ΊΡΙΔΑ ¨

Πριγκηποννήσων 4, Νέα Ιωνία, 142 31
Τηλ: 210 2715660, 210 2715379, 210 2798380.
Φαξ: 210 2715855


 Το Κέντρο Πρόληψης  και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ¨ ‘ ΙΡΙΔΑ ¨ για τη σχολική περίοδο 2011-2012, ολοκλήρωσε με επιτυχία μια σειρά από δράσεις του.
 Συγκεκριμένα, πραγματοποίησε δύο (2) ομάδες γονέων με θεματική «Επικοινωνία στην Οικογένεια» στο 10Ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας.
 Στο χώρο του Κέντρου ολοκληρώθηκε επίσης κύκλος συναντήσεων με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ,προσωπικής ανάπτυξης, που τους εισήγαγε σε νέες/σύγχρονες μεθόδους ψυχολογικής προσέγγισης.
 Ακόμη στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την εκπαιδευτική κοινότητα υλοποιήθηκε παρέμβαση σε όλα τα Γυμνάσια της Νέας Ιωνίας με θέμα, « Αναζητώντας τα θέλω μας, μετατρέπουμε τη δυσκολία σε στόχο». Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα, βιωματικά, να εκφράσουν τις δυσκολίες τους στην τρέχουσα κοινωνική πραγματικότητα και πώς αυτό μπορεί να αποτελέσει έναυσμα και, όχι εμπόδιο ,για την εξέλιξη τους.
 Επιπλέον πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε ο καθιερωμένος κύκλος των συναντήσεων , ψυχοκοινωνικής στήριξης, στα παιδιά της Στέγης Ανηλίκων Περισσού.
 Στο πλαίσιο των δράσεων μας προς την ευρύτερη κοινότητα, κατόπιν σχετικών αιτημάτων, έγιναν παρεμβάσεις στους συλλόγους εκπαιδευτικών του 3ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας, Εσπερινού Γυμνασίου Νέας Ιωνίας, 2ου ΕΠΑΛ Φιλαδέλφειας. Οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις δυσκολίες τους, τους προβληματισμούς τους και πως βλέπουν το ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτικού στην Πρόληψη.
 Πραγματοποιηθήκαν επίσης παρεμβάσεις σε συλλόγους γονέων Δημοτικών και Γυμνασίων, για το μεγάλωμα των παιδιών σε περιόδους κρίσης.
 Το Κέντρο Πρόληψης στο πλαίσιο ευρύτερης εμπλοκής με την τοπική κοινωνία της Νέας Ιωνίας, διοργάνωσε ομιλίες στο 8Ο Δημοτικό Νέας Ιωνίας, και στο χώρο του Συνεδριακού κέντρου του Δήμου για τον Εθισμό στο Διαδίκτυο και το σχετικό ρόλο της Οικογένειας. Συμμετείχε ακόμη σε ομιλίες της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου καθώς και σε ομιλία που διοργάνωσε η Ένωση Ρουμελιωτών Νέας Ιωνίας – Σύλλογος Φίλων Η Αλληλεγγύη όπου παρουσίασε τις δράσεις και τη φιλοσοφία του Κέντρου Πρόληψης.
 Τέλος το Κέντρο Πρόληψης, πραγματοποιεί σταθερά συναντήσεις ψυχοκοικωνικής στήριξης, σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο.

 Το Κέντρο Πρόληψης Ίριδα του Δήμου Νέας Ιωνίας βρίσκεται στην οδό Πριγκιποννήσων 4 και οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα : 2102715660, 2102715379.

Πρόεδρος Δ.Σ. ¨ Ίριδα¨

Κολμανιώτης Ιωάννης,
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
Νέας ΙωνίαςΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών και Προαγωγής της Υγείας «Ίριδα» του δήμου Νέας Ιωνίας, βρίσκεται στην οδό Πριγκιποννήσων 4, Ν. Ιωνία 2ος όροφος.
Τηλέφωνο:  210-2715660  210-2715379  210-2798380
fax: 210-2715855