ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ


Το μήνα Μάρτιο το Κέντρο Πρόληψης ¨ Ίριδα¨ συνέχισε με επιτυχία τις δράσεις του.

 Συγκεκριμένα, συνεχίστηκαν οι συναντήσεις της ομάδας γονέων καθώς και της ομάδας των εκπαιδευτικών-δασκάλων. Στόχος των ομάδων είναι η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, η ενδυνάμωση, η βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων καθώς και η διαχείριση προβληματικών καταστάσεων.
  Επιπρόσθετα, η ιδιαίτερα δραστήρια ομάδα εφήβων-νέων προετοιμάζει και την εφημερίδα της ¨ Μια ζωή στο μιξερ ¨ που κυκλοφορεί την περίοδο του καλοκαιριού.
 Ακόμη, συνεχίστηκαν οι συναντήσεις του προσωπικού με τα παιδιά της Στέγης Ανηλίκων. Οι συναντήσεις που πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση αφορούν στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των παιδιών και την ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων.
 Επίσης υλοποιήθηκαν  παρεμβάσεις  βιωματικού χαρακτήρα στην Γ’ τάξη όλων των γυμνασίων του Δήμου Νέας Ιωνίας. Στόχος τους, η εκπαίδευση των μαθητών στη  διαχείριση συναισθημάτων και επικοινωνίας σε μια ιδιαίτερα, ευαίσθητη και κρίσιμη ηλικιακή ,περίοδο, μετάβασης από το Γυμνάσιο στο Λύκειο.
 Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησαν και συνεχίζονται οι συναντήσεις με τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 4ου Δημοτικού Νέας Ιωνίας που αποσκοπούν στην εκπαίδευση των παιδιών στη σωστή χρήση του διαδικτύου και την αναγνώριση-αποφυγή των κινδύνων που ελλοχεύουν.
 Επιπλέον, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης πραγματοποιήθηκαν ομιλίες σε γονείς και εκπαιδευτικούς, του 3ου και 5ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας αντίστοιχα.
 Στο πλαίσιο επαφών με φορείς και δικτύωσης του Κέντρου Πρόληψης, υλοποιήθηκε συνάντηση με τη Μ.Κ.Ο Βαβέλ (που ασχολείται με θέματα μεταναστών) προκειμένου να ξεκινήσει ένα πλαίσιο συνεργασίας. Το Κέντρο Πρόληψης συμμετέχει σε πανευρωπαϊκή έρευνα που αφορά σε θέματα διερεύνησης χρήσης ουσιών στο μαθητικό πληθυσμό, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και διεξάγεται υπό την εποπτεία του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας) Πανεπιστημίου Αθηνών.
 Tέλος, στο πλαίσιο της ψυχολογικής στήριξης πραγματοποιήθηκαν οικογενειακές και ατομικές συναντήσεις.  

Το Κέντρο Πρόληψης Ίριδα του Δήμου Νέας Ιωνίας βρίσκεται στην οδό Πριγκιποννήσων 4. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα : 2102715660, 2102715375.

Πρόεδρος Δ.Σ. ¨ Ίριδα¨                          Επιστημονικά Υπεύθυνη ¨ Ίριδα¨

 Κολμανιώτης Ιωάννης,                              Πλεξίδα Ελένη,  
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής          Ψυχολόγος M
 Νέας Ιωνίας

ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Επίσκεψη από την Βαβέλ στο Κέντρο Πρόληψης «ΙΡΙΔΑ».
 • Παρεμβάσεις στα Σχολεία του Δήμου Νέας Ιωνίας: 3ο Γυμνάσιο, 1ο Γυμνάσιο, 4ο Γυμνάσιο, 6ο Γυμνάσιο, 2ο Γυμνάσιο.
 • Παρέμβαση στη Στέγη Ανηλίκων Περισσού – 3 επισκέψεις.
 • Ομάδα Εφήβων – 2 Συναντήσεις.
 • Παρέμβαση στην Στ’ τάξη με τους μαθητές από το 4ο Δημοτικό Νέας Ιωνίας με θέμα «Internet» – 2 Συναντήσεις.
 • Ομάδα Δασκάλων -3 Συναντήσεις.
 • Ομάδα Γονέων - 2 Συναντήσεις.
 • Έρευνα ESPAD επαφές με σχολεία.
 • Ομιλία στους Καθηγητές του 5ου Γυμνασίου.
 • Ομιλία σε Γονείς του 3ου Γυμνασίου.
 • 15 Ατομικά Ραντεβού.
 • 3 Ραντεβού με Οικογένειες.
 • Επαφή με εθελόντρια.
 • Επαφή με ΤΕΕ.
 • Αποστολή Ενημερωτικού στη Κοινωνική Υπηρεσία για τη Στέγη Ανηλίκων Περισσού.
 • Αποστολή Ενημερωτικού για το Κέντρο Πρόληψης «ΙΡΙΔΑ», για την ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Ιωνίας – Προβολή του Κέντρου.